Wie is de schrijver nu echt?? In gesprek met....

Mustreads or Not in gesprek met…; Rob van Doorn

 

 • Voor degene die je niet kennen, kun je jezelf in een paar zinnen aan ons voorstellen….? Wie is Rob van Doorn?

Het blijft lastig over jezelf te schrijven. Liever vertel ik over mijn boeken. Maar…toch een poging. Ik ben in 1954 in Haarlem geboren als kind van een vader en moeder die beiden een eerder huwelijk achter de rug hadden. Mijn moeder had een kind uit de eerdere relatie, mijn halfbroer. Mijn ouders waren erg gek op elkaar en ik groeide op in een klein gezin dat erg in balans was. Ons huis stond in een arbeiderswijk, waar iedereen elkaar kende en mensen veel met elkaar praatten. Op straat voetballen en in de winter schaatsen waren mijn activiteiten, naast school.photovisi-download (70)

Ik was op de basisschool zeker geen studiebol. Op mijn tiende ontdekte ik de bieb en pas toen leerde ik de wereld kennen via de fantasie van verschillende schrijvers. Ik las zoveel dat ik vanaf mijn veertiende al volwassenenboeken mocht lezen in de buurtbieb op het Van Zeggelenplein.

 

Na de middelbare school ging ik op een accountantskantoor werken en al vrij vlot kwam ik in de politiek terecht. In 1981 werd ik lid van de Haarlemse gemeenteraad en was toen enige tijd het jongste raadslid van Nederland. Van de acht jaren raadslidmaatschap heb ik veel geleerd. Vooral wat het gelijk is van je politieke opponenten. Na het raadslidmaatschap werd ik vakbondsbestuurder en in 1994 startte in mijn eigen bedrijf. Met een korte onderbreking heb ik nog steeds een eigen bedrijf. Een paar jaar terug was ik weer even terug in de politiek, als wethouder van Haarlem. Ook weer een zeer leerzame periode.

photovisi-download (71)

 • Hoe ben je schrijver geworden, heb je dit altijd al gedaan full time of naast je eigen werk of was het een wens en ben je je droom achter na gegaan?

 

Vanaf begin jaren negentig schrijf ik. Eerst artikelen en blogs over mijn werkzaamheden. In Binnenlands Bestuur en VNG-magazine. Ik werk vooral voor de lokale overheid en dan zijn dat de vakbladen. In 2009 schreef ik mijn eerste boek, een vaktechnisch boek over fusies bij de overheid. Tijdens mijn wethouderschap merkte ik dat ik het schrijven miste. Eerst heb ik, grotendeels nog tijdens mijn wethouderschap, een boek geschreven over de Haarlemse politiek. Dat is niet af en zal ik ook nooit publiceren. Het was meer een poging de politieke werkwijze in de stad te duiden.  Tegelijk had het schrijven een behoorlijk therapeutische waarde. Bijna op hetzelfde moment begon ik met een boek over een onderwerp dat de gemoederen overal op de wereld bezighoudt: terrorisme. “Haarlem Centraal” speelt voor een belangrijk deel in deze mooie stad en heeft tot doel meerdere kanten bloot te leggen: waarom doen mensen dit en wat roept terrorisme in de samenleving op. Er zitten dubbele bodems in het boek met als doel te laten zien dat er vaak een verhaal achter het verhaal zit.

photovisi-download (72)

Ik schrijf naast mijn werk, om de simpele reden dat ik van schrijven niet kan leven, maar ook omdat ik geniet van mijn werk. De behoefte om thema’s uit te werken en de achterkant van artikelen in de krant te tonen is echter zo groot dat ik het niet kan laten. Het is erg fijn dat een groeiend aantal mensen mijn boeken waarderen en vragen wanneer de volgende komt.

 

 • Er wordt tegenwoordig weinig meer gelezen, vooral de jeugd heeft bijna geen boek meer in de hand, welk boek was jouw favoriet vroeger, en heb je altijd al een zwak gehad voor lezen en schrijven?

photovisi-download (73)

Ik begon met Pietje Bell, Dick Trom, Arendsoog en dergelijke, maar zat na een jaar of vier/vijf al dik in de oorlogsboeken, boeken over de Verenigde Staten van Amerika, Australië en Afrika. “Kampvuren langs de Evenaar”, van Dr. Paul Julien, vond ik een echte eye opener.

photovisi-download (74)Ik las in de eerste jaren zoveel dat ik ’s morgens twee boeken in de bieb haalde en ze eind van de middag weer – gelezen – terugbracht. Op de middelbare school ontdekte ik literatuur en raakte verslingerd aan Godfried Bomans, Harry Mulisch, Jan Wolkers, Heere Heeresma, etc. Pas daarna begon ik serieus aan een eindeloze rij thrillerschrijvers.

photovisi-download (75)

In die periode dacht ik zeker nog niet aan schrijven. Dat kwam pas later.

 • Van welke auteur ben je groot fan en is dat je grote voorbeeld? 

Binnen de Nederlandse literatuur is Harry Mulisch mijn favoriet. “De aanslag” vind ik qua onderwerp, compositie, indringendheid en toegankelijkheid nog steeds de buitencategorie.

photovisi-download (76)

Van de thrillerschrijvers ben ik het meeste onder de indruk van Fredrick Forsyth, John Grisham en Dan Brown. Angelsaksische schrijvers die erin zijn geslaagd binnen hun thema de juiste snaar te raken en daarmee een groot publiek bereiken. Het feit dat ze Engelstalige schrijvers zijn maakt de toegankelijkheid groter. Nederlandse schrijvers die dezelfde aandacht zouden moeten krijgen moeten doorgaans een extra horde nemen.

photovisi-download (78)

photovisi-download (77)

Een buitenlandse uitzondering op die regel is het Zweedse schrijverspaar Sjöwall en Walöö. Schrijvers van decennia geleden met een enorme uitstraling, die school hebben gemaakt bij daaropvolgende generaties. Hun serie met als eindboek “De terroristen” gaat verder dan het hoogste niveau uit het Verenigd Koninkrijk of de VS.

photovisi-download (80)

 

 • Van welke schrijver heb jezelf de meeste boeken in de kast en welke tips wil je onze lezers mee geven: “Welk boek moeten ze hebben gelezen?” en waarom? 

De liefde voor thrillers is bij mij ontstaan door de boeken van Desmond Bagley. Deze Zuid-Afrikaanse schrijver verstond de kunst om spannende boeken te schrijven waar je iets van kon leren. Hij probeerde in elk boek de kennis van de lezer te verrijken. En dat ging bijna terloops, omdat het verhaal je in beslag nam. Al zijn boeken zijn nog steeds lezenswaardig hoewel de man al jaren geleden is overleden. Omdat ik een niet zo grote boekenkast heb, maar vaak boeken koop en krijg moet ik weleens ruimen. Op die manier ben ik de boeken van bijvoorbeeld Ludlum, Stephen King. Leon Uris en andere schrijvers rijk en kwijt geraakt, maar Bagley zal ik nooit wegdoen.

 • Wat is je mooiste herinnering aan al die jaren dat je al schrijft? 

Pas in 2013 ben ik begonnen met het schrijven van thrillers. “Haarlem Centraal” is in 2014 gepubliceerd. Maar het leukste vind ik het schrijven van fictie die zo nauw samenhangt met de werkelijkheid dat het moeilijk is het een van het ander te onderscheiden. Dit vraagt nogal wat research, maar dat is voor mij nu juist zo leuk. Ik leer ervan en hoop dat het de lezer aan het denken zet.

images (31)

 • Hoelang doe je over een boek schrijven, het research werk en het schrijven op zich? Wat is het leukste, het verhaal tot stand zien komen of de research ? Hoe pak je je research aan, ga je zelf op onderzoek uit of gebruik je Google? 

Ik probeer elk jaar een boek te publiceren. Ik kan pas echt een boek schrijven als het vorige is gepubliceerd. Dan heb ik het afgesloten. Mijn boeken spelen in Nederland, maar ook in andere landen. In Nederland bezoek ik alles zelf en soms ook in het buitenland. In mijn laatste boek – “Vunzige spelletjes” – schrijf ik bijvoorbeeld over Roemenië. De feiten die zich daar afspelen heb ik zelf ervaren. Maar ik schrijf ook over Afghanistan, Irak, de VS en meer. Voor een deel krijg ik die informatie van een vriend die als Nederlands officier in dergelijke landen heeft gewerkt en afschuwelijke ervaringen heeft opgedaan. En voor een deel haal ik informatie uit de krant, van Internet, de tv en uit de bieb.

 • Je boeken zijn sowieso wel gerelateerd aan je eigen werk, hoe kom je op het idee om dit als onderwerp te nemen, is dit juist makkelijk of stuit je ook weleens op problemen hiermee? Als bijv. lezers iets herkennen?

In elk boek zit wel iets autobiografisch. Drama beweegt zich in ieders omgeving en voor mij gaat het erom dat ik de dagelijkse werkelijkheid een plek probeer te geven in een tot de verbeelding sprekend verhaal. Het enge is misschien wel dat we allemaal de tekenen zien van maatschappelijk verval en internationale spanningen, maar we proberen ons daar in ons dagelijks leven vanaf te sluiten. We willen gewoon veilig zijn binnen ons gezin en op ons werk. Maar we kunnen ons niet onttrekken aan oorlogen en ellende her en der op de wereld. Sterker: Nederland draagt bij aan oorlogshandelingen in verschillende landen en gebieden. Het is allemaal deel van onze dagelijkse werkelijkheid. De grenzen sluiten en muren bouwen lost niets op. We moeten met elkaar aan de slag om de wereld beter te maken. Daaraan kan iedereen binnen zijn of haar vermogen bijdragen.

photovisi-download (81)

 • Wij zijn zo benieuwd wat jouw thuisfront ervan vindt; wat vindt je vrouw ervan? Laat je je boek al in concept lezen of meteen al de eerste stukken die je hebt geschreven. Of krijgt hij het pas te zien na de druk? 

Ik heb een druk leven met een groeiend eigen bedrijf, een energiek gezin, veel vrijwilligerswerk en belangstelling voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Schrijven werkt voor mij als uitlaatklep. Er zijn zoveel onderwerpen waar ik nog over in de pen wil klimmen. Zaken waarvan ik vind dat er meer over dient te worden nagedacht. In ieder geval door meer dan de paar honderd mensen onder die kaasstolp in Den Haag.

Onze oudste dochter, Esmée, is altijd de eerste die mijn manuscripten leest. Ze is erg kritisch en zorgt ervoor dat ik nog eens nadenk of ik de juiste snaar raak.

 • Wat wil je mensen meegeven met jouw boeken?

Het belangrijkste vind ik dat mensen tot eigen oordeelsvorming komen. Teveel lopen we aan achter de main stream in kranten, op tv en Internet. We laten anderen bepalen wat we moeten denken. Dat is zo fout. Onderdeel zijn van de maatschappij betekent voor mij ook nadenken over onze omgeving, onze stad, ons land en ga zo maar door. Sinds een aantal maanden hebben wij een Eritrees gezin als vrienden. Ze zijn gevlucht voor de onderdrukking in hun land en werken eraan hier een nieuwe veilige toekomst op te bouwen. Hun drie kinderen spreken na minder dan een jaar perfect Nederlands en willen hier leraar worden. Deze mensen zijn geen bedreiging maar een kans. Een kans om met elkaar mens te zijn.

download (32)

 • Raad je alle mensen aan die met een idee lopen om een boek te schrijven dit te gaan doen? En heb je nog tips voor ze, waar moeten ze opletten hoe zoek je een uitgeverij en wellicht iets waar je zelf van geleerd hebt.

Ooit heb ik gelezen dat in Nederland misschien wel een miljoen mensen een boek willen schrijven. Het lijkt me prachtig. Steeds vaker ontmoet ik mensen die mij melden ook die stap te willen zetten of er zelfs al mee zijn begonnen. Het klopt dat het veel discipline vraagt. Ik heb inmiddels drie thrillers en een kinderboek geschreven. De laatste twee boeken heb ik vorig jaar gepubliceerd. Dat was hard werken. Maar het geeft ook zoveel voldoening als je je boek in de winkel ziet liggen of in de schappen bij een bieb aantreft.

photovisi-download

De moeilijkste fase voor veel aspirant schrijvers schijnt te zijn wanneer ze hun ei kwijt zijn, maar het boek niet af is en de aantrekkelijkheid voor de lezer vergroot moet worden. In eerste instantie schrijf je immers niet voor de lezer, maar vooral voor jezelf. Dat is de fase dat het boek vaak niet wordt afgerond. Een vriend van me heeft een werkelijk prachtig manuscript geschreven over de ontwikkeling van de mens van homo erectus tot homo digitalis. Maar er ontbreken cliffhangers in en er zit te weinig literaire spanning op. Het kost hem zoveel moeite die laatste stappen te zetten.

Mijn boeken worden uitgegeven door Ellessy Crime in Arnhem en Droomvallei in Breda. Bij mijn thrillers was het de tweede uitgeverij die ik benaderde. Maar met mijn kinderboek heb ik echt moeten leuren. Die markt is moeilijk. Als je een uitgever zoekt laat je dan adviseren door een schrijver met ervaring of een goede recensent. Dat helpt.

photovisi-download (82)

 

 • Hoe lang heeft het geduurd dat je dit boek durfde in te sturen? Heb je het meerdere malen door laten lezen, door partner, vrienden of zelfs een officieel Manuscript lezer? 

“Haarlem Centraal” heb ik na mijn dochter laten lezen door een gepokt en gemazelde thrillerschrijfster. Een vriendin van ons. Zij raadde me aan het uit te geven. Ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan.

 • De kracht van Social media is momenteel heel sterk, wat kunnen wij voor je betekenen? Ervaar je de kracht van de bloggers / hobby recensenten ook zo of hecht je er geen waarde aan?

Ik ben zelf actief op Internet: op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Ook heb ik een goed bezochte schrijverspagina: http://robvandoorn.online/. Wanneer lezers willen kunnen ze op die pagina reageren, maar natuurlijk ook via Facebook.

download (38)

Het is voor mij belangrijk dat er over de onderwerpen waarover ik schrijf, wordt geschreven en gepraat. Ik ga graag naar boekwinkels, bibliotheken en lezerskringen, omdat ik daar mijn (potentiële) lezers ontmoet. Met hen analyseer ik de onderwerpen en bespreken we de verschillende visies die er zijn. Heerlijk.

photovisi-download (83)

Via Social Media kom ik met steeds meer mensen in contact. Mensen laten weten wat ze van mijn boeken vinden en hoe die hun denken hebben beïnvloed. Reacties van bloggers en recensenten neem ik uiterst serieus. Ik leer van elk inhoudelijk commentaar, positief of niet. Vanzelfsprekend hoop ik dat nog meer mensen mijn boeken lezen. De bibliotheken laten weten dat de boeken goed worden uitgeleend.

 • Kun je het schrijven, naast je werk als wethouder, goed combineren, heb je daar speciaal schema voor of hoe combineer je dat?

Sinds juli 2013 ben ik geen wethouder meer. Ons gezin, het werk voor mijn bedrijf, mijn voorzitterschap van het Migrainefonds en Hoofdpijnnet en andere verantwoordelijkheden slokken veel tijd op. Dat vind ik fijn. Ik schrijf nu aan mijn vierde thriller. Dat doe ik wanneer er tijd voor is en wanneer mijn hoofd ernaar staat. Een schema ontbreekt. De (positieve!) druk voel ik echter elke dag…

photovisi-download (84)

 

Een gedachte over “Mustreads or Not in gesprek met…; Rob van Doorn

Reacties zijn gesloten.