Recensies·Recensies van Moon·Roman

Dooddoener  het zal je pa maar wezen  – Janny de Heer

Dooddoener  het zal je pa maar wezen  – Janny de Heer

Een schrijnend geval welke echt te vaak voorkomt. De onmacht en strijd spat van de bladzijdes af”

  • Auteur: Janny de Heer
  • Uitgeverij:  In de Knipscheer
  • Nederlands 
  • Paperback 
  • 9789493214668 
  • Druk: 1 
  • april 2022 
  • 408 pagina’s

Wanneer Chris en Lienke als oudste kinderen niet langer van hun jongere zussen op bezoek mogen bij hun ouders, zetten zij alles op alles om hun recht op contact met hun ouders aan te vechten. Op welke muur zij stuiten is voor de lezer bijna onwerkelijk, maar de waarheid is hard. In Dooddoener Het zal je pa maar wezen beschrijft Janny de Heer het schrijnende geval van oudermishandeling en de bureaucratie.

“Liever kruipend door het huis, dan thuiszorg in huis!”

Een onderwerp dat de lezer niet zomaar zonder gevoel zal kunnen lezen, oudermishandeling, schrijnend en aangrijpend. Een verhaal dat verteld moet worden, de manier waarop Janny de Heer dit aan de lezer overbrengt getuigt van respect en overtuigingskracht. Dit boek is er geen één welke je zomaar even tussendoor leest, het is een verhaal dat je aan het denken zet en dat verwerkt moet worden.

Het is onbegrijpelijk dat dit in ons land gebeurt, want mijn inziens is dit verhaal niet zomaar uit de fantasie van de Heer ontsproten, dat  mensen die in hun recht staan tegen een muur van bureaucratie aan lopen en machteloos moeten ondergaan dat zij hun ouders niet meer mogen bezoeken. De Heer beschrijft het met kracht, de lezer krijgt een gedegen kijkje in de bureaucratie omtrent klachten en rechtsspraak, machtspraktijken en machteloosheid. De spreekwoorden; van het kastje naar de muur en met je rug tegen de muur staan zijn in dit boek dan ook zeker van toepassing. Het is een verhaal dat je niet snel zal vergeten. De omslag die op het boek prijkt wordt in het verhaal uitgelegd en deze mist dan ook zijn uitwerking niet, wellicht niet meteen een in het oog springende afbeelding maar het dekt de lading van het verhaal des te meer

Hopelijk kan Janny de Heer met dit verhaal de ogen openen, zodat er meer omgekeken wordt naar wat er achter de voordeur gebeurt. Dat er wordt geluisterd naar beide kanten van een verhaal en dat er ook actie ondernomen wordt mochten er situaties worden geconstateerd. Dooddoener Het zal je pa maar wezen is een verhaal dat geschreven moest worden en het meer dan waard is om te lezen.

Lieve Leesgroet Moon Kager